Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, dat betekent dat de schooltijden iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn.

Vanaf 08:20 uur gaat de deur van de school open, de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen worden bij het hek bij het kleuterplein gebracht, hier worden de leerlingen opgehaald door hun leerkracht. Voor groep 3 tot en met 8 gaat de schoolbel om 08:20 uur, de kinderen verzamelen op een vaste plaats op het plein en lopen met de leerkracht naar binnen.

Om 08:25 uur starten de lessen, deze duren tot 14:00 uur, dan zijn de kinderen vrij. De kinderen zijn dus van maandag tot en met vrijdag van 08:25 tot 14:00 uur op school.

Verschillende groepen hebben op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag verlengde leertijd, meer informatie kunt u vinden onder IKC+ Ontdekwerkplek.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 hebben alle groepen tweemaal in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Kingmastate. De gymlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag. Op vrijdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

De groepen 1 en 2 hebben driemaal per week bewegingsonderwijs in één van de twee speellokalen op school. De lessen worden gegeven op maandag, woensdag en donderdag. Op donderdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie