MENUZOEKEN
Onderwijs

Trianova als basisschool

Trianova is een Kindcentrum met onderwijs en opvang voor 0-12 jarigen waar veel waarde wordt gehecht aan de doorgaande leerlijnen op het gebied van cognitie, sociaal-emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling, waarbij de pedagogische visie een leidraad is voor ons handelen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons Kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons Kindcentrum, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen van 2-12 jaar op ontdekking naar eigen talent.

realisatie
web2work