Agenda schooljaar

 

maandag 03 juni
donderdag 06 juni
Fryske Wike
donderdag 06 juni
Kunstkade activiteit
Tria 2A
donderdag 06 juni 13:15
13:45
Maandviering groep 2b en groep 5
Tria 2B Tria 5A
vrijdag 07 juni
Studiedag team onderwijs
woensdag 12 juni
Buitenspeeldag
woensdag 12 juni
Kunstkade activiteit
Tria 2B
vrijdag 14 juni
Restaurant in de klas
Tria 3A Tria 4A
zondag 16 juni
Vaderdag
maandag 17 juni
Kunstkade activiteit
Tria 7A Tria 8A
vrijdag 21 juni
Restaurant in de klas
Tria 5A Tria 6A Tria 7A
woensdag 26 juni
Restaurant in de klas
Tria 2A Tria 2B
donderdag 27 juni
Maandviering
Tria 3A Tria 6A
vrijdag 28 juni
Restaurant in de klas
Tria 1A Tria 1B

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie