VSO en BSO

VSO

Zijn jullie op zoek naar een fijne plek voor jullie kind(eren) om in de ochtend rustig de dag te kunnen beginnen? Dan zijn jullie bij ons op de VSO op de juiste plek! Tijdens de VSO kunnen de kinderen gebracht worden vanaf 07:00 en hebben ze hier de tijd om op een fijne en gezellige manier de dag te beginnen. De kinderen hebben eventueel ook de tijd om op de VSO te ontbijten. Natuurlijk worden de kinderen door de juffen van de VSO netjes op tijd naar de juiste klas gebracht.

Zijn jullie al enthousiast? Dan ben je van harte welkom en kun je je altijd aanmelden!

BSO

Zijn jullie op zoek naar een fijne en gezellige plek voor jullie kind(eren) om na school nog leuke dingen te komen doen? Dan kan dat bij ons op Trianova! De BSO juffen halen de kinderen om 14:00 uit de klas en dan beginnen we de dag met een cracker en het bespreken hoe leuk het was op school. Natuurlijk is het vrije tijd voor de kinderen, daarom zijn ze op de BSO ook vrij in de keuze wat ze willen doen, er worden wel leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Rond 15:15 eten we gezellig wat groente met elkaar en daarna is er weer tijd om te spelen.

In de vakanties en tijdens studiedagen is de BSO de gehele dag geopend, er is dan genoeg tijd om leuke dingen te doen en soms gaan we er zelfs even op uit, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of MonkeyTown.

Klinkt de BSO al als muziek in jullie oren? Kom dan een keer gezellig langs om te kijken of meld je al gelijk aan! Wie weet tot snel.

Openingstijden

De bso van Kindcentrum Trianova is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 08:20 uur en van 14:00 tot 18:15 uur. De bso is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen en de dagen tussen kerst- en oud-en-nieuw.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door te bellen naar: 0517 – 380680
Voor meer informatie over de aanmelding kunt de website www.kinderopvangfriesland.nl bezoeken.  

Contact

Adres:
Kingmastate 1
8926 NA Leeuwarden

Telefoonnummer: 
06-57578384

E-mailadres:

fokkema@kinderopvangfriesland.nl

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie