IKC+ Ontdekwerkplek

Binnen het IKC+ bieden wij de kinderen op school de kans om zich te ontwikkelen op allerlei verschillende gebieden. De kinderen hebben één dag in de week een extra uur verplichte leertijd waarin wordt geleerd op een minder 'schoolse' manier.
In het schooljaar 2020-2021 doen de groepen 3, 4, 5 en 6 mee aan het programma van IKC+, Verlengde leertijd.

De kinderen krijgen een gevarieerd en rijk aanbod van verrijkende en verdiepende lesstof.

  • Groep 6 op maandag van 14.00 tot 15.30 uur.
  • Groep 4 op dinsdag van 14.00 tot 15.15 uur. 
  • Groep 3 op woensdag van  14.00 tot 15.15 uur.
  • Groep 5 op donderdag van  14.00 tot 15.30 uur.

Onderwerpen die dit jaar aan bod komen zijn:

  •  Architectuur
  •  Kunst en cultuur
  •  Archeologie, Astronomie
  •  Natuur en techniek
  •  Schrijven van verhalen

 

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie