Het team

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

 

Directie en begeleiding

Esther Boomsma
directeur
eboomsma@proloog.nl
Janneke Kramer
intern begeleider
adjuct-directeur
jkramer@proloog.nl

Onderwijzend en ondersteunend personeel

juf Diana
Leerkracht groep 1
dekhart@proloog.nl
juf Marjolein
LiO-student groep 1
juf Marieke
Leerkracht groep 2a
mvanbeek@proloog.nl
juf Jennifer
Leerkracht groep 2b
jterbeke@proloog.nl
juf Marcelle
Leerkracht groep 2a, 3a, 3b
mkampstra@proloog.nl
juf Marjet
Leerkracht groep 2b, 5
ICT-coördinator
mjanssen@proloog.nl
juf Wietske-Nynke
Leerkracht groep 3a
Taal-coördinator
wndewalle@proloog.nl
juf Anne
Leerkracht groep 3b
afaber@proloog.nl
juf Eline
leerkracht groep 4
ejilesen@proloog.nl
juf Selma
Leerkracht groep 5
sterhaar@proloog.nl
juf Lizette
Leerkracht groep 5 en 7
Cultuur-coördinator
ldegraaf@proloog.nl
juf Karin
Leerkracht groep 6
Rekencoördinator Vertrouwenspersoon
kgrandke@proloog.nl
meester Jurjen
Leerkracht groep 7
jnoordbruis@proloog.nl
meester Jesse
Leerkracht groep 8
jvandergeest@proloog.nl
meester Kobus
Conciërge

IKC-medewerkers

juf Lydia
IKC-medewerker groep 2a en speelleergroep
ldijkstra@proloog.nl
juf Angela
IKC-medewerker groep 2b en speelleergroep
anfaber@proloog.nl
juf Akkelien
IKC-medewerker groep 1 speelleergroep

Pedagogisch medewerkers

juf Carmen
cdejong@proloog.nl
juf Hendrika
hvanderkooij@proloog.nl
juf Larissa
ldejong@proloog.nl
juf Melanie
mverheijden@proloog.nl
juf Rixt
rvalk@proloog.nl
juf Sandra
splanting@proloog.nl
juf Mieke
mhillenburg@proloog.nl
juf Rika
rsardjoe@proloog.nl
juf Petra
pbeukel@proloog.nl
juf Femke
fwoudstra@proloog.nl
juf Lonneke
leppink@proloog.nl
juf Sarina
skingma@proloog.nl
juf Stefanie
smikhail@proloog.nl
juf Esther
eblaauw@proloog.nl

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie