Het team

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

 

Directie en begeleiding

Esther Boomsma
directeur
eboomsma@proloog.nl
Janneke Kramer
intern begeleider
leerkracht groep 1a
jkramer@proloog.nl
Baudina Fokkema
adjunct team opvang
fokkema@kinderopvangfriesland.nl

Onderwijzend en ondersteunend personeel

juf Jennifer
Leerkracht groep 1a
juf Diana
Leerkracht groep 1b
dekhart@proloog.nl
juf Marieke
Leerkracht groep 2a
mvanbeek@proloog.nl
juf Marjet
Leerkracht groep 2b
ICT-coördinator
mjanssen@proloog.nl
juf Anna
Leerkracht groep 2a, 2b, 3
awallendal@proloog.nl
juf Wietske-Nynke
Leerkracht groep 3
Taal-coördinator
wndewalle@proloog.nl
juf Anne
Leerkracht groep 4
afaber@proloog.nl
juf Marcelle
Leerkracht groep 4
mkampstra@proloog.nl
juf Selma
Leerkracht groep 5
sterhaar@proloog.nl
juf Lizette
Leerkracht groep 5 en 7
Cultuur-coördinator
ldegraaf@proloog.nl
juf Karin
Leerkracht groep 6
Vertrouwenspersoon
kgrandke@proloog.nl
juf Eline
lio-stagiaire groep 6
ejilesen@proloog.nl
meester Jurjen
Leerkracht groep 7
jnoordbruis@proloog.nl
meester Jesse
Leerkracht groep 8
jvandergeest@proloog.nl
meester Kobus
Conciërge

Pedagogisch medewerkers

juf Carmen
juf Hendrika
hvanderkooij@proloog.nl
juf Larissa
ldejong@proloog.nl
juf Melanie
mverheijden@proloog.nl
juf Michelle
juf Rixt
rvalk@proloog.nl
juf Sandra
juf Mieke
mhillenburg@proloog.nl
juf Rika
rsardjoe@proloog.nl
juf Petra
pbeukel@proloog.nl
juf Femke
fwoudstra@proloog.nl
juf Lonneke
leppink@proloog.nl
juf Sarina
skingma@proloog.nl

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie