Gezonde school

 

Verjaardagen.  
Vanaf het schooljaar 2024-2025 is er iets veranderd in het traktatiebeleid. Het traktatiebeleid wordt omgezet in een feestbeleid. Want wie jarig is, viert feest!!! Dus niet meer trakteren, maar feest vieren in de klas en de jarige in het zonnetje zetten. 

We hebben in overleg met de leerlingen, leerlingenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad, team en directie besloten de verjaardagen op een andere manier in te vullen.  

Aanleiding voor het nieuwe beleid is dat steeds meer gezinnen moeilijker rond kunnen komen. Daarnaast zien we dat er, tegen het oude beleid in, steeds meer op snoep en vele cadeautjes wordt getrakteerd.  

Het feestbeleid heeft vele voordelen. 

Financiële verschillen tussen ouders doen er niet meer toe, het kost ouders niks, er zijn geen discussies meer over de grootte of inhoud van een traktatie en ouders hebben geen stress bij het maken of kopen. Kinderen hoeven geen traktatie meer te weigeren vanwege geloofsovertuiging of allergie. 

In plaats van te trakteren ziet dit er als volgt uit: 

Er wordt ’s ochtends bij de start van de dag voor de jarige gezongen. Hij/zij mag de taart op het bord versieren en een mooie kaart uitzoeken waarop de juffen en meester hun namen schrijven. Ook mag de jarige deze dag een activiteit kiezen (kinderen hebben zelf verschillende activiteiten bedacht) om samen met de groep te doen. Dit kan bijv. een spel zijn, extra buiten spelen, een kwartiertje disco in de groep, verkleden, enz.  

Uw kind voelt zich hierdoor de hele dag jarig! 

No demo item exists for the selected template.

  Dagopvang 0-4 jaar

  We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
  Meer informatie

  Speelleergroep 2-4 jaar

  Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
  Meer informatie

  Openbare basisschool 4-13 jaar

  Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
  Meer informatie

  Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

  Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
  Meer informatie