Ons IKC doet mee aan het landelijke Programma School & Omgeving

 

Wat is het Programma School & Omgeving?

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in augustus 2022 het startsein gegeven van het driejarige programma 'School & Omgeving' voor het basisonderwijs.

Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs in gebieden waar dit het meest noodzakelijk is. We werken hieraan in een coalitie van verschillende schoolbesturen, kinderopvang organisaties en de gemeente Leeuwarden. Samen zetten we ons in om kansenongelijkheid te verkleinen.

In de gemeente Leeuwarden zijn 11 IKC’s die deelnemen aan ‘School en Omgeving’. Deze IKC’s krijgen jaarlijks geld om na schooltijd extra activiteiten voor alle kinderen te organiseren. Kinderen krijgen zo de kans om meerdere kanten van zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. We noemen dit ook wel een verlengde of rijke schooldag. 

Ons IKC is dus één van deze 11. Wilt u weten welke activiteiten wij voor onze kinderen organiseren, klik dan op: https://www.ikc-leeuwarden.nl/

We houden u en de kinderen natuurlijk ook op de hoogte van de (komende) activiteiten via onder andere de mail en onze nieuwsbrieven.

Wilt u meer informatie of heeft u ideeën voor een activiteit? Ons team wil hierover graag met u in gesprek.

Bekijk hier het aanbod rijke schooldag op IKC Trianova.

Bekijk hier het overzicht van alle IKC+ locaties in Leeuwarden. 

No demo item exists for the selected template.
  No demo item exists for the selected template.

   Dagopvang 0-4 jaar

   We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
   Meer informatie

   Speelleergroep 2-4 jaar

   Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
   Meer informatie

   Openbare basisschool 4-13 jaar

   Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
   Meer informatie

   Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

   Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
   Meer informatie