Ouderraad (OR)

Onze ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich allemaal betrokken voelen bij de school. We willen graag meewerken aan een goede werking van de school en het team van leerkrachten zo veel mogelijk ondersteunen bij de activiteiten op school. 

Ongeveer 1 keer per 6 weken vergaderen we. We overleggen dan met school welke activiteiten er op de agenda staan en wat hiervoor moet gebeuren. De activiteiten zijn o.a. Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, het kerstfeest, sportdag en juffendag. Alle ouders wordt gevraagd een ouderbijdrage te betalen en de ouderraad beheert deze gelden. Wij voelen ons verantwoordelijk om dit geld op een zo goed mogelijke wijze te besteden. 

Aan het einde van het schooljaar in juni of juli organiseren we een ouderavond met een leuk thema dat we van belang achten voor de ouders van onze school. Op deze avond zal dan ook een verantwoording worden gegeven van het besteedde geld het afgelopen schooljaar. In deze periode worden er ook nieuwe leden gekozen en kunt u zich beschikbaar stellen als u wilt. Daarna worden de functies intern verdeeld. We hopen dat alle ouders zich betrokken en welkom voelen! 

Veel activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de ouderraad en we kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken! Onze ouderraad staat open voor alle ouders, dus ook voor u! De vergaderdata staan op de agenda van school en u bent altijd vrij om zo'n vergadering bij te wonen. We hopen op een goede samenwerking tussen school en ouders zodat er voor de kinderen een plek ontstaat waar ze goed kunnen leren en tegelijkertijd veel plezier beleven


Huidige Ouderraad

 

 • Monique Rozendaal (voorzitter)  
 • Ellen Bijlsma
 • Aukje Roosjen-Sijtsma                     
 • Andrea Hoekstra 
 • Joke Oppedijk                                    
 • Susie Bidjai
 • Anita Marinus - Jager                       
 • Hannah van Zandvoort - van Dijk
   

contact-adres: or.trianova@proloog.nl


Activiteiten 

De Ouderraad zorgt ervoor dat de volgende activiteiten voor zowel uw kind(eren) als de leerkrachten een feest worden.

 •  Sinterklaasviering
 •  Zomerfeest
 •  Kerstviering
 •  Paasontbijt
 •  Sport- en Speldag
 •  Juffendag
 •  Afsluiting groep 8

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie