Missie en visie

Missie

Kinderen van 0 t/m 12 jaar in een veilige, plezierige en kansrijke omgeving eigen talent te laten ontdekken d.m.v. een breed en gevarieerd aanbod en uit te bouwen binnen eigen mogelijkheden in samenwerking met ouders en andere betrokkenen. Hetgeen centraal staat is de cognitieve, sociaal-emotionele, culturele/kunstzinnige en fysieke/sportieve ontwikkeling van kinderen.

Visie

Wij bieden de kinderen een basis voor een kansrijke toekomst, waarbij ze leren op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met elkaar om te gaan vanuit ‘De Vreedzame School’ gedachte. Elk kind mag er zijn en in goede samenwerking met  ouders/verzorgers streven we naar een optimaal leef- en leerklimaat voor ieder kind binnen ons Kindcentrum. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons Kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs.

 

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie