Speelleergroep

Wij  vormen samen met de basisschool Trianova een integraal kindcentrum. Hierin staat het kind  van 0-12 jaar centraal. Samen zorgen wij voor een veilige omgeving  met doorgaande leerlijnen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Zo werken wij met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Uk & Puk staat niet op zichzelf. Kinderen die starten met Uk & Puk, maken makkelijk de overstap naar Schatkist  in groep 1 en 2. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar. Ook biedt Uk & Puk speciale activiteiten voor peuters die bijna naar groep 1 gaan. Ze zijn verzameld in het thema 'Ik ben bijna 4!

Openingstijden

De Speelleergroep van Kindcentrum Trianova is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:15 tot 12:15 uur. De Speelleergroep is gesloten tijdens feestdagen en vakanties.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door te bellen naar: 0517 – 380680
Voor meer informatie over de aanmelding kunt de website www.kinderopvangfriesland.nl bezoeken.  

Contact

Adres:
Kingmastate 1
8926 NA Leeuwarden

Telefoonnummer: 
06-57578384

E-mailadres:
fokkema@kinderopvangfriesland.nl

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie