Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf 1

Op deze groep ontvangen we kinderen van 0-2 jaar. Sinds kort heet deze groep de rupsjes. 

De rupsjes gaan mee met de methode van de peuters mee te gaan. Ook wel Uk & Puk genoemd. Op deze manier zijn de kinderen actief bezig en ontdekken en leren ze veel nieuwe dingen. 

Op deze groep gaan nog niet alle kinderen mee met het vaste ritme. Bij de jongste baby’s volgen we daarin de schema’s van thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de overstap naar kinderdagverblijf 2.

Kinderdagverblijf 2

Op deze groep ontvangen we kinderen van 2-4 jaar. Sinds kort heet deze groep de vlinders. We hebben voor deze namen gekozen omdat de kinderen hier uitbloeien tot vlinders. Het kind bij ons staat centraal. Overdag pakken we het vaste ritme op: 

  • fruit eten (09:30)
  • brood eten (11:30-12:00)
  • tussendoortje (14:00)
  • tussendoortje (15:30)

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens kijken!

Openingstijden

Het kinderdagverblijf van Kindcentrum Trianova is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 18:15 uur. De opvang is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen en de dagen tussen kerst- en oud-en-nieuw.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door te bellen naar: 0517 – 380680
Voor meer informatie over de aanmelding kunt de website www.kinderopvangfriesland.nl bezoeken.  

Contact

Adres:
Kingmastate 1
8926 NA Leeuwarden

Telefoonnummer: 
06-13526028

E-mailadres:
fokkema@kinderopvangfriesland.nl 

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie