MENUZOEKEN
Onderwijs

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, dat betekent dat de schooltijden iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn.

Vanaf 08:20 uur gaat de deur van de school open, de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen worden bij het hek bij het kleuterplein gebracht, hier worden de leerlingen opgehaald door hun leerkracht. Voor groep 3 tot en met 8 gaat de schoolbel om 08:20 uur, de kinderen verzamelen op een vaste plaats op het plein en lopen met de leerkracht naar binnen.

Om 08:25 uur starten de lessen, deze duren tot 14:00 uur, dan zijn de kinderen vrij. De kinderen zijn dus van maandag tot en met vrijdag van 08:25 tot 14:00 uur op school.

Verschillende groepen hebben op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag verlengde leertijd, meer informatie kunt u vinden onder IKC+ Ontdekwerkplek.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 hebben alle groepen tweemaal in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Kingmastate. De gymlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag. Op vrijdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

De groepen 1 en 2 hebben driemaal per week bewegingsonderwijs in één van de twee speellokalen op school. De lessen worden gegeven op maandag, woensdag en donderdag. Op donderdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

realisatie
web2work