MENUZOEKEN
Onderwijs

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, dat betekent dat de schooltijden iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn.

Vanaf 08:20 uur gaat de deur van de school open, de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen dan door hun ouders in de klas worden gebracht. Voor groep 3 tot en met 8 gaat de schoolbel om 08:20 uur, de kinderen verzamelen op een vaste plaats op het plein en lopen met de leerkracht naar binnen.

Om 08:25 uur starten de lessen, deze duren tot 14:00 uur, dan zijn de kinderen vrij. De kinderen zijn dus van maandag tot en met vrijdag van 08:25 tot 14:00 uur op school.

Verschillende groepen hebben op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag verlengde leertijd, meer informatie kunt u vinden onder IKC+ Ontdekwerkplek.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 hebben alle groepen tweemaal in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Kingmastate. De gymlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag. Op vrijdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

De groepen 1 en 2 hebben driemaal per week bewegingsonderwijs in één van de twee speellokalen op school. De lessen worden gegeven op maandag, woensdag en donderdag. Op donderdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

Vakanties

In het schooljaar 2020-2021 hebben de kinderen op de volgende momenten vakanties en vrije dagen:

 10 - 18 oktober 2020: Herfstvakantie
 2 november 2020: Studiedag IKC Team
 19 december 2020 - 3 januari 2021: Kerstvakantie
 19 februari 2021: Studiedag IKC Team
 20 - 28 februari 2021: Voorjaarsvakantie
 1 april 2021: Studiedag IKC Team
 2 april 2021: Goede Vrijdag
 5 april 2021: Tweede Paasdag
 26 april 2021: Studiedag IKC Team
 27 april 2021: Koningsdag
 1 - 16 mei 2021: Meivakantie
 24 mei 2021: Tweede Pinksterdag
 11 juni 2021: Studiedag IKC Team
 9 juli 2021: Studiedag IKC Team
 10 juli - 22 augustus 2021: Zomervakantie

 

realisatie
web2work