MENUZOEKEN
Onderwijs

   

De Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich allemaal betrokken voelen bij de school. We willen graag meewerken aan een goede werking van de school en het team van leerkrachten zo veel mogelijk ondersteunen bij de activiteiten op school. 

Ongeveer 1 keer per 6 weken vergaderen we. We overleggen dan met school welke activiteiten er op de agenda staan en wat hiervoor moet gebeuren. De activiteiten zijn o.a. Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, het kerstfeest, sportdag en juffendag. Alle ouders wordt gevraagd een ouderbijdrage te betalen en de ouderraad beheert deze gelden. Wij voelen ons verantwoordelijk om dit geld op een zo goed mogelijke wijze te besteden. 

Aan het einde van het schooljaar in juni of juli organiseren we een ouderavond met een leuk thema dat we van belang achten voor de ouders van onze school. Op deze avond zal dan ook een verantwoording worden gegeven van het besteedde geld het afgelopen schooljaar. In deze periode worden er ook nieuwe leden gekozen en kunt u zich beschikbaar stellen als u wilt. Daarna worden de functies intern verdeeld. We hopen dat alle ouders zich betrokken en welkom voelen! 

Veel activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de ouderraad en we kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken! Onze ouderraad staat open voor alle ouders, dus ook voor u! De vergaderdata staan op de agenda van school en u bent altijd vrij om zo'n vergadering bij te wonen. We hopen op een goede samenwerking tussen school en ouders zodat er voor de kinderen een plek ontstaat waar ze goed kunnen leren en tegelijkertijd veel plezier beleven

Huidige Ouderraad

 Monique Rozendaal (voorzitter)  Ellen Bijlsma
 Aukje Roosjen-Sijtsma                     Andrea Hoekstra 
Joke Oppedijk                                     Susie Bidjai
 Anita Marinus - Jager                       Hannah van Zandvoort - van Dijk

contact-adres: or.trianova@proloog.nl

Activiteiten 
De Ouderraad zorgt ervoor dat de volgende activiteiten voor 
zowel uw kind(eren) als de leerkrachten een feest worden.

 Sinterklaasviering
 Zomerfeest
 Kerstviering
 Paasontbijt
 Sport- en Speldag
 Juffendag
 Afsluiting groep 8
realisatie
web2work