MENUZOEKEN
Speelleergroep

Speelleergroep Trianova

Heeft je peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen? Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de peuterspeelzaal. Hier krijgen peuters de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van je peuter op positieve wijze gestimuleerd.
De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van je peuter. 
Er wordt individueel naar het kind gekeken of hij/zij eerst een keertje wil komen kijken op de peuterspeelzaal voordat de eerste ochtend op de peuterspeelzaal aanbreekt. De behoefte van het kind staat voorop. 
Op de peuterspeelzaal doet een kind diverse vaardigheden op, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening houden met andere kinderen, communiceren door middel van stemgebruik en spelen, op de beurt leren wachten en het delen van bijvoorbeeld speelgoed. Op deze manier leren kinderen omgaan met elkaar, maar ook met speelgoed en (knutsel)materialen.  Taalstimulering maakt ook onderdeel uit van de peuterspeelzaal. De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag. Dit geeft peuters zelfvertrouwen. Peuters doen hierdoor sociale en persoonlijke vaardigheden op. Kinderen leren van elkaar en van onze medewerkers en leren normen en waarden. De peuterspeelzaal is een heerlijke plek waar kinderen mogen spelen en zich verder  kunnen ontwikkelen. 

Sociale vaardigheden ontwikkelen

Op de peuterspeelzaal zal een kind enkele vaardigheden opdoen, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening houden met andere groepsgenootjes, communiceren d.m.v. stemgebruik en spelen, op de beurt leren wachten en het delen van bijvoorbeeld fruit of speelgoed. Op deze manier leren de kinderen omgaan met elkaar, maar ook met speelgoed en knutselmaterialen. De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag en geven de peuter zelfvertrouwen. Ook zal er worden gewerkt aan taalstimulering. Al deze vaardigheden zullen de overgang naar de basisschool vergemakkelijken.  

Vreedzame school

Speciaal voor de peuters is er een op maat gemaakt Vreedzame School programma ontwikkeld. De Vreedzame School is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. 
De Vreedzame School werkt aan een duurzame gedrags- en cultuurverandering. Verbaal en fysiek geweld verdwijnt en incidenten worden beter opgelost. De Vreedzame School is een programma dat gericht is op preventie, het scheppen van een positief klimaat in klas en school. De schoolgemeenschap raakt gewend aan het oplossen van conflicten volgens een vast stappenplan. De Vreedzame School biedt een opmaat naar democratisch burgerschap.
realisatie
web2work