MENUZOEKEN
Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Het Kinderdagverblijf (KDV) houdt zich bezig met kinderopvang als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. In onze kinderdagverblijven worden kinderen van  0  tot 4 jaar opgevangen in speciaal voor hun ingerichte ruimten die bij deze verschillende leeftijden passen. De kinderen “wonen” in een groep van ongeveer 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten.

Groepssamenstelling

Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen kinderen relaties aangaan met zowel andere kinderen als volwassenen en krijgen ze de ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien.
In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met verticale groepen. 
Dit betekent voor de kinderen dat ze in een groep zitten met kinderen van 0  tot 4 jaar. Voor de leidsters is een verticale groep erg leuk, om op deze

manier de gehele ontwikkeling van het kind mee te kunnen maken. 

Voordelen van een verticale groep zijn:

 Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.

 Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen groepswisseling plaats.

 Jongere kinderen leren van oudere kinderen.

 Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

Uk & Puk

Op het kinderdagverblijf werken wij met he

t programma Uk& Puk, dit werkt aan de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Hechting

De kinderen krijgen een vaste leidster toegewezen. Zij verzorgt en begeleidt het haar toegewezen kind. Het kind gaat zich op deze manier aan de leidster “hechten” en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook hebben de kinderen een vaste tweede verzorgster voor het geval dat de eerste verzorgster afwezig is.

Groepsleiding

Op een groep werken 1 of 2 leidsters, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Ze hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. Het kinderdagverblijf staat onder leiding van de locatiemanager.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u een kijkje nemen op de site van de kinderopvang: www.kinderopvangfriesland.nl 
realisatie
web2work