MENUZOEKEN
IKC Trianova

Onderwijs

Missie

Kinderen van 0 t/m 12 jaar in een veilige, plezierige en kansrijke omgeving eigen talent te laten ontdekken d.m.v. een breed en gevarieerd aanbod en uit te bouwen binnen eigen mogelijkheden in samenwerking met ouders en andere betrokkenen.

Hetgeen centraal staat is de cognitieve, sociaal-emotionele, culturele/kunstzinnige en fysieke/sportieve ontwikkeling van kinderen.


Visie

Wij bieden de kinderen een basis voor een kansrijke toekomst, waarbij ze leren op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met elkaar om te gaan vanuit ‘De Vreedzame School’ gedachte.

Elk kind mag er zijn en in goede samenwerking met  ouders/verzorgers streven we naar een optimaal leef- en leerklimaat voor ieder kind binnen ons Kindcentrum. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons Kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs.

Opvang

Speelleergroep Trianova

Heeft je peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen? Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de peuterspeelzaal. Hier krijgen peuters de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van je peuter op positieve wijze gestimuleerd.
De peuterspeelzaal is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van je peuter. 
Er wordt individueel naar het kind gekeken of hij/zij eerst een keertje wil komen kijken op de peuterspeelzaal voordat de eerste ochtend op de peuterspeelzaal aanbreekt. De behoefte van het kind staat voorop. 
Op de peuterspeelzaal doet een kind diverse vaardigheden op, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening houden met andere kinderen, communiceren door middel van stemgebruik en spelen, op de beurt leren wachten en het delen van bijvoorbeeld speelgoed. Op deze manier leren kinderen omgaan met elkaar, maar ook met speelgoed en (knutsel)materialen.  Taalstimulering maakt ook onderdeel uit van de peuterspeelzaal. De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag. Dit geeft peuters zelfvertrouwen. Peuters doen hierdoor sociale en persoonlijke vaardigheden op. Kinderen leren van elkaar en van onze medewerkers en leren normen en waarden. De peuterspeelzaal is een heerlijke plek waar kinderen mogen spelen en zich verder  kunnen ontwikkelen. 

Sociale vaardigheden ontwikkelen

Op de peuterspeelzaal zal een kind enkele vaardigheden opdoen, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening houden met andere groepsgenootjes, communiceren d.m.v. stemgebruik en spelen, op de beurt leren wachten en het delen van bijvoorbeeld fruit of speelgoed. Op deze manier leren de kinderen omgaan met elkaar, maar ook met speelgoed en knutselmaterialen. De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag en geven de peuter zelfvertrouwen. Ook zal er worden gewerkt aan taalstimulering. Al deze vaardigheden zullen de overgang naar de basisschool vergemakkelijken.  

Vreedzame school

Speciaal voor de peuters is er een op maat gemaakt Vreedzame School programma ontwikkeld. De Vreedzame School is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. 
De Vreedzame School werkt aan een duurzame gedrags- en cultuurverandering. Verbaal en fysiek geweld verdwijnt en incidenten worden beter opgelost. De Vreedzame School is een programma dat gericht is op preventie, het scheppen van een positief klimaat in klas en school. De schoolgemeenschap raakt gewend aan het oplossen van conflicten volgens een vast stappenplan. De Vreedzame School biedt een opmaat naar democratisch burgerschap.

Kinderdagverblijf

Het Kinderdagverblijf (KDV) houdt zich bezig met kinderopvang als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. In onze kinderdagverblijven worden kinderen van  0  tot 4 jaar opgevangen in speciaal voor hun ingerichte ruimten die bij deze verschillende leeftijden passen. De kinderen “wonen” in een groep van ongeveer 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten.

Groepssamenstelling

Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen kinderen relaties aangaan met zowel andere kinderen als volwassenen en krijgen ze de ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien.
In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met verticale groepen. 
Dit betekent voor de kinderen dat ze in een groep zitten met kinderen van 0  tot 4 jaar. Voor de leidsters is een verticale groep erg leuk, om op deze

manier de gehele ontwikkeling van het kind mee te kunnen maken. 

Voordelen van een verticale groep zijn:

 Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.

 Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen groepswisseling plaats.

 Jongere kinderen leren van oudere kinderen.

 Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

Uk & Puk

Op het kinderdagverblijf werken wij met he

t programma Uk& Puk, dit werkt aan de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Hechting

De kinderen krijgen een vaste leidster toegewezen. Zij verzorgt en begeleidt het haar toegewezen kind. Het kind gaat zich op deze manier aan de leidster “hechten” en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook hebben de kinderen een vaste tweede verzorgster voor het geval dat de eerste verzorgster afwezig is.

Groepsleiding

Op een groep werken 1 of 2 leidsters, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Ze hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. Het kinderdagverblijf staat onder leiding van de locatiemanager.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u een kijkje nemen op de site van de kinderopvang: www.kinderopvangfriesland.nl 

Buitenschoolse opvang

Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kunnen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht bij de buitenschoolse opvang. Ieder kind heeft een vast gediplomeerde leidster waardoor hij/zij zich snel op zijn gemak voelt. De leidster is ook vast aanspreekpunt bij de ouders. De leidsters hebben nauw contact met school en gezamenlijk met de leraren zorgen we voor een veilige prettige omgeving waar kinderen zich thuis en veilig voelen. Ook organiseren en we samen activiteiten binnen ons kindcentrum, zoals bijvoorbeeld de kerstfair, een zomerfeest, etc.


Bij ons zijn kinderen vrij om een eigen keuze te maken uit het aanbod van activiteiten. Dat aanbod is zeer gevarieerd, van knutselen tot sporten, tot een handje helpen met de moestuin van school. Door de vaste dagindeling zijn er ook momenten waarop er gezamenlijke momenten worden ondernomen en tijdens de vakanties worden er uitstapjes georganiseerd.

De buitenschoolse opvang is maandag tot en met vrijdag geopend, buiten schooltijd. Heb je alleen belang bij opvang tijdens de vakanties? Dan kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

realisatie
web2work