MENUZOEKEN
Basisschool

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, dat betekent dat de schooltijden iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn.

Vanaf 08:20 uur gaat de deur van de school open, de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen dan door hun ouders in de klas worden gebracht. Voor groep 3 tot en met 8 gaat de schoolbel om 08:20 uur, de kinderen verzamelen op een vaste plaats op het plein en lopen met de leerkracht naar binnen.

Om 08:25 uur starten de lessen, deze duren tot 14:00 uur, dan zijn de kinderen vrij. De kinderen zijn dus van maandag tot en met vrijdag van 08:25 tot 14:00 uur op school.

Verschillende groepen hebben op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag verlengde leertijd, meer informatie kunt u vinden onder IKC+ Ontdekwerkplek.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 hebben alle groepen tweemaal in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Kingmastate. De gymlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag. Op vrijdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

De groepen 1 en 2 hebben driemaal per week bewegingsonderwijs in één van de twee speellokalen op school. De lessen worden gegeven op maandag, woensdag en donderdag. Op donderdag geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs de lessen.

Vakanties

In het schooljaar 2018-2019 hebben de kinderen op de volgende momenten vakanties en vrije dagen:

 19 - 27 oktober 2019: Herfstvakantie
 1 november 2019: Studiedag IKC Team
 21 december 2019 - 5 januari 2020: Kerstvakantie
 3 februari 2020: Studiedag IKC Team
 15 - 23 februari 2020: Voorjaarsvakantie
 9 april 2020: Studiedag IKC Team
 10 april 2020: Goede Vrijdag
 13 april 2020: Tweede Paasdag
 25 april - 10 mei 2020: Meivakantie
 21 mei 2020: Hemelvaart
 22 mei 2020: Vrije dag
 12 juni 2020: Studiedag IKC Team
 3 juli - 16 augustus 2020: Zomervakantie

 

realisatie
web2work