MENUZOEKEN
Basisschool

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, dat betekent dat de schooltijden iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn.

Vanaf 08:20 uur gaat de deur van de school open, de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen dan door hun ouders in de klas worden gebracht. Voor groep 3 tot en met 8 gaat de schoolbel om 08:20 uur, de kinderen verzamelen op een vaste plaats op het plein en lopen met de leerkracht naar binnen.

Om 08:25 uur starten de lessen, deze duren tot 14:00 uur, dan zijn de kinderen vrij. De kinderen zijn dus van maandag tot en met vrijdag van 08:25 tot 14:00 uur op school.

Verschillende groepen hebben op maandag, dinsdag of donderdag verlengde leertijd, meer informatie kunt u vinden onder IKC+ Ontdekwerkplek.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 hebben alle groepen tweemaal in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Kingmastate. De gymlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag.

Vakanties

In het schooljaar 2018-2019 hebben de kinderen op de volgende momenten vakanties en vrije dagen:

 20 - 28 oktober 2018: Herfstvakantie
 12 november 2018: Studiedag IKC Team
 22 december 2018 - 6 januari 2019: Kerstvakantie
 25 januari 2019: Studiedag IKC Team
 16 - 24 februari 2019: Voorjaarsvakantie
 25 maart 2019: Studiedag IKC Team
 19 april 2019: Goede Vrijdag
 20 april - 5 mei 2019: Meivakantie
 24 mei 2019: Studiedag IKC Team
 30 mei 2019: Hemelvaart
 10 juni 2019: Tweede Pinksterdag
 1 juli 2019: Studiedag IKC Team
 13 juli - 25 augustus 2019: Zomervakantie

 

realisatie
web2work